A doua duminică din Postul Mare

 2post12021

Fiul iubit

A venit un nor care i-a învăluit în umbră şi din nor a fost un glas: "Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!" Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morţi. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă "a învia din morţi" (Mc 9,7-10).

Dacă Petru cuprins de stupoare, vorbește aiurea, nu le merge mai bine nici celorlalți doi apostoli, care asistă la anticiparea învierii ce se manifestă pe muntele Tabor. Cel pe care Tatăl îl iubește, și pe care suntem chemați să-l ascultăm și să-l urmăm, deschide cerurile și, înaintea scandalului pătimirii, unde va fi de nerecunoscut pentru ai săi, le manifestă fără vălul umanității, splendoarea gloriei sale. Însă ochii săraci omenești și puțina înțelegere a ucenicilor, nu reușesc să îmbrățișeze măreția speranței la care sunt chemați. Și plini de uimire se întreabă: oare ce înseamnă înviere?

Ce speranță va fi vreodată?

Isuse Cristoase, care ai înviat,
care te-ai întors învingător
din bătălia cu moartea,
dăruiește-mi ochi care să te recunoască
în cel condamnat la moarte
în cel răstignit și muribund,
pentru a te putea recunoaște
când vei apărea ca Domn al gloriei. Amin.

 

Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019

Prima duminică din Postul Mare

1post2021S-a împlinit timpul

„În acel timp, Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,12-15)

De ce Isus a fost dus de Duhul în pustiu să lupte cu Satana? Pentru ca nimeni dintre noi să nu se îndoiască de faptul că Isus este învingător asupra răului și că și noi putem fi împreună cu El învingători.

Cu Isus în mijlocul nostru, a sosit, s-a apropiat de noi împărăția cerurilor: Dumnezeu a venit să ne caute pentru a ne face părtași de prietenia sa.

Tocmai datorită faptului că Dumnezeu a venit în Isus să ne caute și să ni se dăruiască, noi ne putem converti, primind iubirea necondiționată a Tatălui.

 

Dumnezeu este aproape
Doamne, te-ai apropiat de mine,
pentru ca eu să te văd,
pentru ca eu să ascult glasul tău,
pentru ca eu să simt respirația ta
care îmi lărgește inima.
Ajută-mă, Doamne,
ca eu să mă bucur de prezența ta
și în ea să mă odihnesc liniștit.
Amin.

Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019