Prima duminică din Postul Mare

1post2021S-a împlinit timpul

„În acel timp, Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,12-15)

De ce Isus a fost dus de Duhul în pustiu să lupte cu Satana? Pentru ca nimeni dintre noi să nu se îndoiască de faptul că Isus este învingător asupra răului și că și noi putem fi împreună cu El învingători.

Cu Isus în mijlocul nostru, a sosit, s-a apropiat de noi împărăția cerurilor: Dumnezeu a venit să ne caute pentru a ne face părtași de prietenia sa.

Tocmai datorită faptului că Dumnezeu a venit în Isus să ne caute și să ni se dăruiască, noi ne putem converti, primind iubirea necondiționată a Tatălui.

 

Dumnezeu este aproape
Doamne, te-ai apropiat de mine,
pentru ca eu să te văd,
pentru ca eu să ascult glasul tău,
pentru ca eu să simt respirația ta
care îmi lărgește inima.
Ajută-mă, Doamne,
ca eu să mă bucur de prezența ta
și în ea să mă odihnesc liniștit.
Amin.

Din cartea Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019