Venerabilul Francesco Chiesa

Influenţa pe care acest preot exemplar a avut-o asupra fondatorului Familiei Pauline, fericitul Giacomo Alberione, este deosebită; însuşi Alberione mărturiseşte acest lucru: pr. Francesco i-a fost director spiritual şi confesor pentru foarte mulţi ani, a fost „naşul” Familiei Pauline; de la pr. Chiesa a primit „învăţătura, spiritul, călăuza”. I-a fost aproape şi l-a sprijinit pe pr. Alberione în mod constant în opera sa, mai ales în momentele dificile, a cooperat la formarea a numeroase generaţii de paulini prin predicare, învăţământ, îndrumare spirituală şi prin reflecţia teologică asupra lui Isus Învăţătorul Calea, Adevărul şi Viaţa.

Pr. Chiesa a trecut la Domnul la Alba, pe data de 14 iunie 1946, iar resturile sale pământeşti se află în biserica Sfântul Paul din Alba, biserică ce aparţine Familiei Pauline.

Cauza pentru beatificarea sa a fost introdusă la data de 23 mai 1975, devenind venerabil la 8 februarie 1988.

Prezentăm pe scurt câteva aspecte din viaţa sa:

Un preot deosebit
20.000 de pagini
Un singur gând: Dumnezeu

Rugăciune către venerabilul Francesco Chiesa