Crăciun

Dintr-odată, s-a unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!” (Lc 2,13-14)

Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, doreşte să repare păcatele oamenilor, vrea să-l adore pe Tatălui ceresc, să-i mulţumească, să aducă ispăşire şi să mijlocească pentru oameni. Se spune în prefaţă: „Tu, prin misterul întrupării Cuvântului, ai dat putere ochilor minţii noastre să vadă noua lumină a strălucirii tale, pentru ca, în timp ce-l cunoaştem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălţaţi de el la dragostea celor nevăzute”. De fapt, Isus ni l-a făcut cunoscut pe Tatăl, ne-a descoperit voinţa, bunătatea, gloria veşnică a acestuia.

Deasupra tuturor atributelor divine, la întrupare s-a manifestat milostivirea. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume pentru a-l salva pe om din greşelile în care a căzut:

„[atât de mult] a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut” (In 3,16). Fiul a îmbrăcat natura umană şi a venit să trăiască cu oamenii, să sufere, ba mai mult, să moară pentru ei: „M-a iubit şi s-a dat pentru mine” (Gal 2,20). Un Dumnezeu copil vine între noi: „Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă” (Is 9,5). A venit să împace omul cu Dumnezeu; să aducă între oameni porunca iubirii şi a iertării; să transmită omului viaţa cea nouă. Iată pacea, iată bucuria nemaiauzită pe care Cuvântul lui Dumnezeu o aduce oamenilor. „Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea” (In 14,27).

Doresc ca aceste două intenţii să-mi conducă fiecare pas din viaţa mea: să-i aduc glorie lui Dumnezeu şi să caut pacea oamenilor. Sunt creştin pentru a-l iubi, a-l sluji pe Dumnezeu, pentru a ajunge la el. Tot ceea ce voi face va fi îndreptat în această direcţie. Totul, doar, mereu pentru gloria lui Dumnezeu şi pacea oamenilor.

EXAMEN DE CONȘTIINȚĂ:

Care sunt intenţiile mele? Sunt aceleaşi pe care le-a avut Isus în iesle?

PROPUNERE:

Motto-ul meu în viaţă va fi: Glorie lui Dumnezeu şi pace oamenilor.

RUGĂCIUNE:

„Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotputernic, îţi mulţumim ţie, pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi; Tu, care iei asupra ta păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră. Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. Fiindcă tu singur eşti sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin”.

Din cartea Scurte meditaţii pentru fiecare zi din an, de părintele Giacomo Alberione