Dumnezeu unul

Căci mare Dumnezeu este Domnul și mare împărat peste toți zeii; în mâna lui sunt adâncurile pământului și ale lui sunt înălțimile munților; a lui este marea, căci el a făcut-o, și mâinile lui au plăsmuit uscatul.  Veniți să ne închinăm și să ne plecăm în fața lui și să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl păstorește, turma pe care mâna lui o călăuzește”. (Psalmul 95)

1. Dumnezeu este fiinţa perfectă, maximul şi unicul Bine, începutul şi sfârşitul oricărui alt lucru existent.
El este Veşnic, Atotputernic; Adevărul, Domnul ştiinţei, Atotvăzător, Binefăcător, Sfânt; Caritatea, Bunătatea, Frumuseţea. El este Fiinţa necesară: „Eu sunt cel ce sunt” (Ex 3,14); este subiectul cel mai demn al studiului meu, unica autoritate, unica fericire veşnică.

El este Fiinţa necesară: „Eu sunt cel ce sunt” (Ex 3,14); este subiectul cel mai demn al studiului meu, unica autoritate, unica fericire veşnică.

2. Eu am primit totul de la Dumnezeu. Sunt o creatură mică a sa; am nevoie continuă de a fi ţinut în viaţă de el; sunt o fiinţă cu multe slăbiciuni şi, după un timp trăit pe acest pământ, mă voi prezenta la Dumnezeu pentru a-i da cont de viaţa mea.

Am o nevoie continuă de harul şi milostivirea lui Dumnezeu pentru a evita păcatul, a învinge tentaţiile şi a merge în Paradis.

3. Doamne Isuse, fă ca eu să mă cunosc pe mine şi să te cunosc pe tine. Fă ca inima mea să nu dorească altceva decât pe tine; fă să te iubesc şi să fac totul pentru tine; fă ca prin viaţa mea să-ţi aduc glorie. Să meditez doar la tine (cf. sf. Augustin). Omul a fost creat pentru a-l lăuda şi a-i aduce glorie lui Dumnezeu.
Doamne, vreau să te cunosc pentru a te lăuda şi a te onora cu iubire!

Examen de conştiinţă:

Am o idee măreață despre Dumnezeu? Încerc să cunosc atributele sale infinite?
Sau mă complac de mine însumi? Mă las poate impresionat de ceea ce este creat mai mult decât de Creator?

Propunere:

Vreau ca tot ceea ce voi face să fie „spre mai marea glorie a lui Dumnezeu”.

Rugăciune:

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor, tot pământul e plin de mărirea lui!”
Toate lucrările Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul! Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor.
Toţi îngerii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul.
„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!”
Te lăudăm, te binecuvântăm, îţi mulţumim ţie pentru slava ta cea mare.

Din cartea Scurte meditaţii pentru fiecare zi din an, de părintele Giacomo Alberione