Prezentare

La 20 august 1914, la Alba (Italia), pr. Giacomo Alberione dădea naştere Familiei Pauline prin fondarea primei ramuri a acesteia, Societatea Sfântul Paul. Secţiunea „Centenarul Familiei Pauline” este realizată cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la fondarea Familiei Pauline (1914-2014).

Pr. Alberione este cunoscut mai ales pentru fecunditatea sa în calitate de fondator: cinci congregaţii religioase, patru institute de viaţă seculară consacrată şi o asociaţie apostolică laicală formează Familia Paulină. Fondatorul şi-a făcut proprie setea lui Isus Învăţătorul exprimată în cuvintele „Veniţi la mine toţi…” care a devenit punctul de plecare pentru o viaţă angajată în a duce lumina Cuvântului lui Cristos tuturor oamenilor. De aceea, pr. Alberione a adoptat toate mijloacele de comunicare socială „cele mai rapide şi eficiente” şi a fondat o întreagă Familie care are scopul de a trăi şi de a acţiona astfel încât să fie „sfântul Paul viu azi”. Fondatorul Familiei Pauline a fost, înainte de toate, un om al lui Dumnezeu, docil Duhului Sfânt şi fidel misiunii pe care Domnul i-a încredinţat-o.

Cele 3 rubrici (meditaţiile, sfinţii paulini şi filmul „Paul pe drum”) ne introduc în cunoaşterea  spiritualităţii şi a apostolatului Fondatorului Familiei Pauline şi constituie un ajutor şi un stimul pentru fiecare dintre noi în a creşte la nivel spiritual prin scrierile pr. Alberione şi prin mărturia de viaţă a unor membri ai Familiei Pauline.

EXPLICAŢIA LOGO-ULUI CENTENARULUI FAMILIEI PAULINE

CIFRA „100”: pare că izvorăşte din Cuvânt. Evocă răsăritul nopţii ce despărţea cele două secole (31 decembrie 1900) când părintele Alberione, în faţa Euharistiei, a avut iluminarea interioară ce l-a condus să fondeze Familia Paulină (cf. AD 13). 1914 – 2014: 100 de ani de „nemărginită bogăţie a harului său” dăruită Familiei Pauline de Dumnezeu (cf. AD 4).

CARTEA: aminteşte de „lumina mai clară asupra unei mari bogăţii pe care Dumnezeu voia să o încredinţeze Familiei Pauline: răspândirea Evangheliei” (cf. AD 136).

FAMILIA PAULINĂ: îşi are rădăcinile în Cartea Sfântă. Din aceasta se hrăneşte pentru că, aşa cum sublinia fericitul Alberione, „prima sa grijă va fi sfinţenia vieţii, a două sfinţenia doctrinei” (cf. AD 90). Familia Paulină, evanghelizată de înalta ştiinţă a lui Cristos, este „Paul viu astăzi”, o scrisoare a sa pe care toţi o pot citi (cf. 2Cor 3,2-3)

Izvorăşte spontan rugăciunea: „Trăieşte Paul! Şi înmulţeşte apostolii binelui care să-l facă cunoscut pe Isus cu ajutorul cuvântului şi al stiloului. Isus să fie preamărit de toate popoarele ca Adevăr, Cale şi Viaţă” (fericitul Giacomo Alberione).

Logo a fost realizat de sr. Sergia Ballini, Fiicele Sfântului Paul.